Med je již zkrystalizován, je letošní?

Ano, krystalizace (nesprávně cukernatění) nastává po vytočení u květového medu poměrně rychle. U jarního je med zkrystalizován do třech týdnů, u medu z pozdějších snůšek do měsíce či dvou. Čestnou výjimku tvoří med akátový a čistě medovicové medy, ty krystalizují velice pozvolna. S každým rozpuštěním medu se nástup další krystalizace prodlužuje. To jsou právě medy v obchodní síti, které zůstávají dlouho tekuté. Je tak poznat, že již několikrát prošly procesem ztekucení, případně jemnou filtrací, která odstranila pylová zrna. Je naší českou zvláštností, že zákazník upřednostňuje med tekutý. V zahraničí je to často právě naopak. Jak se správně říká, včely vždy vyrobí bezchybný produkt přírody, pouze člověk jej dokáže pokazit. Proto se snažíme s medem dělat co nejméně. Pokud máte potřebu med ztekutit, je to jen na Vás, jde to šetrně při teplotách do 45 stupňů Celsia. My to běžně neděláme.